Nedea Bt.

Minden Ami Munkavédelem!

Miért fontos a munkavédelem?

A munkavédelem a munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelményeinek összessége. Célja, hogy megóvja a munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét, valamint humanizálja a munkakörülményeket. A törvények és rendeletek is előírják, hogy úgy kell megteremteni a személyi és tárgyi feltételeket a munkát végző személyek számára, hogy megelőzhetőek legyenek a munkavégzéssel kapcsolatos megbetegedések és balesetek.

Munkavédelem – mit kell róla tudni?

A munkavédelmi szabályok betartásával csökken a munkahelyi veszélyforrások száma. A munkavédelem két fő területből áll. Az egyik a munkabiztonság, a másik pedig a munkaegészségügy.

A munkabiztonság meghatározza az biztonságos munkavégzésre, és az egészséget nem veszélyeztető szabályokat, és ezek betartását ellenőrzi is. A munkabiztonság által támasztott követelmények betartásával megvalósítható a balesetmentes munkavégzés.

A munkaegészségügyi tevékenység megóvja a munkavállaló egészségét a munkahigiénia és a foglalkozás-egészségügy révén. Fontos, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat megbízható szakemberekre bízzuk. Cégünknél szakirányú képzettséggel és több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégáink a legnaprakészebb tudást nyújtják minden munkavédelemmel kapcsolatos kérdés esetében.

Munkavédelem

Cégünk munkavédelmem szolgáltatása az alábbiakat tartalmazza:

 • Munkavédelem Szabályzat készítése, amely ugyan nem kötelező, de a Munkavédelmi törvényben találhatunk utalást az erre vonatkozó dokumentumokra, ezért erősen ajánlott elkészíteni.
 • Munkabiztonsági szakfeladatok ellátása, amely magába foglalja a kockázatértékelés készítését, és felülvizsgálatát, valamint közreműködést a mentési terv és az egységes és átfogó munkavédelmi célú stratégia készítésében.
 • Veszélyes berendezések, gépek, és technológiák üzembe helyezése, melynek esetén előzetes munkavédelmi vizsgálatra van szükség. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot szakirányú képzettséggel, és munkavédelmi végzettséggel rendelkező személynek kell elvégeznie.
 • Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályozása, melyet a munkáltató írásban határoz meg.
 • Munkavédelem oktatások megtartása.
 • Az építési munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi terv készítése.
 • Az építésnél a kivitelező részére előírják a munkavédelmi feladatok ellátására szakember alkalmazását, mi elvállaljuk építőipari koordinátor szerepét is.
 • Vállaljuk a cégen belüli munkahelyi balesetek kivizsgálását és a baleseti jegyzőkönyv elkészítését.
 • A TÖRVÉNY ELŐÍRJA AZ EMELŐGÉP VIZSGÁLAT MEGLÉTÉT

  Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatáról szóló 47/1999. (VIII.4.) rendelet szerint az emelőgép üzemeltetője köteles az emelőgép biztonságos állapotának megőrzéséről, emelőgép időszakos vizsgálat meglétéről és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni. Időszakos biztonsági felülvizsgálat legalább 5 évente esedékes.

  Ezek a következőek:

 • A szerkezeti vizsgálatok.
 • Az üzembehelyezést megelőző vizsgálatok.
 • A fővizsgálatok.
 • A biztonságtechnikai vizsgálatok.
 • A szabványban előírt villamos felülvizsgálatokat elvégezzük ( érintésvédelmi mérés, villamos kéziszerszámok felülvizsgálata, tűzvédelmi szabványok felülvizsgálata és villámvédelmi felülvizsgálat)

  Munkavédelmi szolgáltatásainkat igénybe vehetik havi megbízás keretein belül. Ebben az esetben garantáljuk az iratok naprakészen tartását, a dolgozók rendszeres oktatását, valamint a helyszín időközönkénti ellenőrzését. Amennyiben egyszeri megbízásunkat választják, úgy csak a jogszabályokban előírt dokumentumokat adjuk át a megrendelőnek.

  Az emelőgép időszakos vizsgálat elvégzésére emelőgép-szakértő jogosult. Cégünk emelőgép szakértői országos lefedettséggel látják el az emelőgépek időszakos felülvizsgálatait.

  AZ EMELŐGÉP IDŐSZAKOS VIZSGÁLAT ELŐÍRÁS SZERINTI GYAKORISÁGA

  Vizsgálat elvégzésére jogosult: szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.

  Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatában előírt időszakos vizsgálatokat kötelező módon el kell végezni mindenféle emelőgépen.

  A vizsgálatok elvégzéséről és az eredményről (a gép műszaki állapotáról) az emelőgép szakértő jegyzőkönyvet készít, valamint az emelőgép naplóban feljegyzi észrevételeit, javaslatait.

  A vizsgálatok elvégzéséről és az eredményről (a gép műszaki állapotáról) az emelőgép szakértő jegyzőkönyvet készít, valamint az emelőgép naplóban feljegyzi észrevételeit, javaslatait.

  Szerkezeti-, fővizsgálat:

 • A szerkezeti vizsgálat gyakoriságát az üzemi csoportszám határozza meg. Az üzem csoportszámot pl. az emelőgép kihasználtsága, és az emelőgép használati körülményei befolyásolják.
 • A szerkezeti vizsgálatok gyakorisága 3-8 hónap lehet. Minden harmadik szerkezeti vizsgálat egyben fővizsgálat is.
 • A vizsgálatot végző emelőgép szakértőnk az emelőgép felülvizsgálatának megtörténtét az emelőgép naplóba bejegyzi, valamint egy érvényesítő matricát ragaszt az emelőgépre.
 • Az anyagmozgató és emelő berendezésekkel kapcsolatos szakértői tevékenységekhez tartozik:

 • Az emelőgép szakértő
 • Az anyagmozgató szakértő
 • A targonca szakértő
 • A raktári emelőgép szakértő
 • Az emelő berendezés szakértő
 • A fentebb említett emelőgép időszakos vizsgálat elvégzése nem csak azt biztosítja, hogy

 • az Ön emelőgépei, emelőeszközei folyamatosan működőképesek maradnak.
 • Ön az érvényes előírások szerint jár el, és nem teszi ki magát egy hatósági ellenőrzés elmarasztaló következményének, egy komoly bírságnak.
 • Ön óvja meg munkatársai egészségét, testi épségét azzal, hogy egy ellenőrzött, megbízhatóan működő eszközt bocsát rendelkezésükre, azaz munkavédelmi jelentősége is van.
 • Magánszemélyek részére jog tanácsadást végzünk a munkahelyi balesete esetén. Részt veszünk a baleseti jegyzőkönyv elkészítésében. Kártérítési igények összeállításában.

  Tűzvédelem

  Mi az a tűzvédelem?

  A tűzvédelem részletes szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg.

  E törvény fogalmi szinten rögzíti (4. § b) pont), hogy a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.

  A tűzvédelmi jogszabályok betartásában tapasztalt szabálytalanságok, hiányosságok esetén a 177/1999. ( XII.8.) Korm. rendelettel módosított 116/1996.(VII.24.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírság szabható ki, melynek maximális összege akár a 3.000.000.- forintot is elérheti.

  Cégünk tűzvédelmi szolgáltatása az alábbiakat tartalmazza:

  Biztosítjuk a törvényben előírt tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személyt aki az alábbi feladatokat látja el:

 • Tűzvédelmi szabályzat készítése
 • A tűzvédelmi osztályba sorolást elkészítése
 • Tűzvédelmi biztonsági kockázatértékelés elkészítése
 • Elkészítjük a cég tűzriadó tervét
 • Felülvizsgáljuk a vészkijáratok irányfények és tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatát
 • Részt veszünk az aratási munkát megkezdő gépszemlében
 • Írásbeli engedélyezésben részt veszünk a tűzveszélyes munkavégzés esetén
 • Hatósággal közösen részt veszünk a tűzesetek vizsgálatában
 • A törvényben előírt dolgozók tűzvédelmi oktatását megtartjuk
 • Cégünkről

  1994 ben alakult a fenti felsorolt feladatok elvégzésére. Az eltelt időszak alatt munkavédelmi és tűzvédelmi bírságot a velünk dolgozó cégek nem fizettek. Jelentősebb munkáink Budapesten, Aktuel Kft, BRG KFT, Borsod megye területén BorsodChem, TVK, Kohászati művek, Digép, Hűtőgyár, Likőrgyár, Patec és létszámtól függően egyéni vállalkozók Önkormányzatok.

  Referenciák

  Image Image Image Image

  Vegye fel velünk a kapcsolatot!

  Nedea Ede

  Telefonszám: +36 46 464 486

  Mobilszám: +36 30 206 2499

  Email: nedea99@gmail.com